TCSM Mancooler, Stationary Mount

Quạt được gắn cố định dùng để làm mát hoặc thông gió cho cả khu vực.  Quạt có thể gắn trên tường, cột, sàn nhà , trần nhà và có thể điều chỉnh luồng gió theo tất cả các hướng