Quạt thông gió ly tâm sợi thủy tinh lắp mái nhà, truyền động đai (WAB)

Quạt được thiết kế riêng biệt cho việc thoát khí thải hóa chất qua mái nhà. Sản phẩm này kết hợp với ống, nắp đậy hoặc mái che phía trên khu vực nhà xưởng. Quạt cũng có thể sử dụng ho bể bơi, phòng thí nghiệm, nhà máy xử lý nước thải.