Adaptable & Portable Ventilation

Quạt lý tưởng cho ngành xây dựng, hàng hải và môi trường độc hại. Quạt được thiết kế đặc biệt, đảm bảo lưu lượng khí qua các vòi phun là ngang bằng nhau. Tùy chọn quạt 1 tầng, 2 tầng với 1 hoặc nhiều vòi phun.