Quạt thông gió nhỏ gọn lắp mái nhà, truyền động trực tiếp (LUD)

Quạt sử dụng để thông gió trong các tòa nhà thương mại, thiết kế nhỏ gọn chiếm ít diện tích trên trần nhà. Quạt cũng được thiết kế có thể xả lưu lượng khí lớn ở tĩnh áp thấp tới tĩnh áp trung bình. Ứng dụng điển hình của quạt là cá nhà kho, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất.