Quạt hút ly tâm lắp mái nhà, truyền động đai (BCRD)

Quạt hút BCRD được thiết kế gắn trên mái để làm sạch không khí trong công nghiệp và thương mại.
Các bánh xe, động cơ và hệ thống truyền động hoàn toàn được tách biệt với bộ phận bệ đỡ bởi bộ cách ly cao su để giảm sự lan truyền của tiếng ồn và độ rung. Nắp quạt bảo vệ hoàn toàn cho motor và bộ phận truyền động  trong trường hợp cần sửa chữa nhanh mà không cần công cụ.