Tank Ventting:

Các dòng sản phẩm SCANVENT  là hiệu quả nhất về năng lực, đường kính lỗ thông hơi, và bảo tồn của hàng hóa / khí trơ.
Các thiết bị Scanvent Tank Ventting ứng dụng cho:
: tàu FPSO – tàu chở hóa chất - Tàu chở dầu - tàu chở sản phẩm – Tàu dịch vụ cho Offshore 
Các dòng sản phẩm:
High velocity p/v valves
Gas-freeing covers
Mast riser flame screens
Test rigs
VOCON valves
In-line and end-of-line p/v valves