Quạt tốc độ cao chuyên dụng (HRT)

Quạt được thiết kế để đẩy lưu lượng khí lớn ở áp suất trung bình đến áp suất cao. Quạt có thể cung cấp một luồng khí sạch hoặc không sạch và được sử dụng để xả khí từ máy hút bụi dạng túi. lọc bụi, lọc khí…