Cast Aluminum Pressure Blower, Direct Drive

Quạt được chế tạo bằng nhôm, dùng để cung cấp lưu lượng nhỏ khí cao áp cho hệ thống làm mát, thông gió và xả hơi để xử lý bụi, nguyên vật liệu và khí độc. Quạt có 7 kích thước tùy chọn,