Seal Niêm Phong Dây Rút Nhựa Khóa Dẹp

Seal Niêm Phong Dây Rút Nhựa Khóa Dẹp Axis

Dòng niêm phong 1 khoá, dây đai chắc chắn, có gai bám. Phù hợp để niêm các dạng túi, sau khi siết chặt niêm phong thì rất khó để xoay chuyển để phá khoá.
Sử dụng phổ biến cho các dịch vụ chuyển tiền, chuyển phát nhanh...