Seal Niêm Phong Dây Cáp Cho Container Đạt Chuẩn ISO PASS 17712

Cable Lock 500

Dòng seal cáp đạt chuẩn ISO 17712. Chiều dài dây linh hoạt, sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng.
Sử dụng rộng rãi cho các ngành: vận tải, hàng không, tàu biển...