Ý Nghia chữ " H" trên Seal đạt chuẩn ISO PASS 17712

Ky tự “ H ” là  “ Hight Security Seal ” (những  dòng  seal có khả  năng chịu  va đập, chịu lực kéo, và độ an toàn cao ) trên  bảng Test Report  này  có chỉ  dẫn  rỏ các mức test “H”, “I”, “S” của  từng  mẩu.   

 

Trên  mỗi cái seal đạt tiêu chuẩn ISO PAS 17712 đều  được đóng  ký tự “ H ”  và tên của đơn vị sản xuất  ra dòng  Seal đó, còn trên Certificate của anh ghi là “ ISO PASS 17712 (E)”  ký tự  “ E ” này là phiên  bản đăng  ký  của dòng  tiêu chuẩn ISO PASS 17712  mỗi  lần kiểm tra sẽ cung cấp  1  phiên  bản  khác  nhau  như (ISO PASS 17712, ISO PASS 17712.1, ISO PASS17712.2.V.V…).