Tamra

Dòng seal chuyên biệt, được thiết kế cho các dạng hộp và thùng.
Sử dụng phổ biến cho các thùng đựng hoá chất, các hộp đựng tiền trong điện thoại công cộng...