Quạt Tách Đôi

Quạt tách đôi được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Motor được bảo vệ từ luồng gió của quạt. Môi trường hoạt động 150°c – 250°c, quạt có dạng hình trụ hoặc hình nón