Quạt ly tâm DWDI

Quạt được thiết kế để xử lý khối lượng lớn không khí tương đối sạch theo yêu cầu trong hệ thống sưởi, thông gió và hệ thống điều hòa không khí và ứng dụng cung cấp và xả không khí trong công nghiệp. BAE-DW sử dụng cánh quạt khí động học, so le để giảm độ ồn và đem lại hiệu quả cao hơn. Các cánh quạt được hàn tĩnh liên tục và tự động cân bằng trên thiết bị cân bằng điện tử có độ chính xác cao (G6.3 ANSI / AMCA 204) hoặc tốt hơn.