Quạt ly tâm có cánh khí động học, DWDI

Quạt được thiết kế để xử lý lưu lượng lớn khí sạch trong hệ thống trao đổi nhiệt, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, cũng như ứng dụng trong việc cung cấp khí công nghiệp và khí thải công nghiệp