Quạt ly tâm cánh nghiêng TBCI

Chuyên sử dụng để làm sạch không khí trong môi trường ô nhiễm