Quạt hướng trục dòng TCVSSH, cánh thép

Quạt được thiết kế để hút khói trong các tòa nhà trong trường hợp hỏa hoạn. Hệ thống xử lý khói của quạt có thể hoạt động 4 giờ ở nhiệt độ 500°F (260°C) và 15 phút ở nhiệt độ 1000°F (537°C)