Petit

Dòng niêm phong đốt trúc, đường kính dây nhỏ. Dễ dàng sử dụng.
Sử dụng phổ biến cho các ngành ngân hàng (ATM, túi chứng từ,..), hàng không (trolley, tủ ý tế,..), công ích..