Niêm Phong Day Rút Nhưa Dây Tạo Một Vòng Tròn Cố Định R-Fix

Dòng niêm phong chuyên biệt với thiết kế 2 khoá, dễ dàng nhận biết khi kiểm tra chiếc niêm có bị phá hay không. Thiết kế dây trơn, dễ dàng khoá, mở..

 

Sản phẩm cùng nhóm