Mega Twister SP

Dòng seal chất lượng cao, thiết kế đặc biệt cho các dạng đồng hồ cũng như các vị trí niêm có đường kính nhỏ. Thiết kế bẻ tay quay sau khi khoá thể hiện sự an toàn tuyệt đối sau khi niêm.