Tank Equipment

Internal Floating Roof

HMT cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm mái phao cho các bể chứa trên mặt đất.

Được chế tạo với nhiều loại vật liệu để tương thích với sản phẩm chứa , mái phao HMT được tùy biến cho mỗi bể chứa cụ thể. Từ loại Skin và Pontoon đến Full Contact, mái phao HMT đều là những thiết kế những chưa từng có, đạt chất lượng, độ tinh xảo cao nhất đảm bảo cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm tối ưu hóa công suất làm việc,giảm lượng khí thải, tăng tuổi thọ bể chứa. Tất cả mái phao HMT được thiết kế với tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu

o    Skin & Pontoon Internal Floating Roofs
•    ALUMINATOR™ 1000 Aluminum IFR
o    Full Contact Internal Floating Roofs
•    DeckMaster GRP IFR

HMT cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm mái phao cho các bể chứa trên mặt đất.