Seal Niêm Phong Cối Đạt Chuẩn ISO PAS 17712 Cho Container

Hi-Gienius

Dòng seal cối đạt chuẩn ISO 17712 và C-TPAT. Thiết kế tối ưu phù hợp cho container, xe tải.
Sử dụng rộng rãi trong vận tải container, tàu biển…