Hệ thống báo động mức cao, báo tràn

Hệ thống báo động mức cao và báo tràn của Scanjet là một hệ thống hoạt động độc lập, chất lượng cao sử dụng công nghệ sóng siêu âm hoặc phao nổi từ tính chuyên dung cho hàng hải. Một hệ thống hoàn chỉnh có thể  là một hệ thống báo động đơn điểm hoặc hai điểm để báo động mức cao và báo tràn cho bất kỳ loại chất lỏng, bao gồm bất kỳ các loại hydrocarbon và hóa chất.