Tank Equipment

Floating Roof Seals

HMT cung cấp đầy đủ các dòng primary seals and secondary seals cho cả mái phao trong và mái phao ngoài. Hệ thống HMT seal được tùy biến cho mỗi bể cụ thể với các cấu hình, kích thước và các vật liệu khác nhau để đáp ứng bất kỳ ứng dụng và sản phẩm lưu trữ.

HMT seals được biết đến như là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp trong tất các mặt thiết kế, chất lượng, khéo léo, độ bền, và không khe hở, rò rỉ khí thải làm giảm hiệu suất. Tất cả sản phẩm seal của HMT được thiết kế với với tiêu chí độ an toàn và độ bền cao.

•    External Floating Roof Seals – Primary

•    External Floating Roof Seals – Secondary

HMT cung cấp đầy đủ các dòng primary seals and secondary seals ...