Dung cụ niêm phong

Double Tite

Dòng seal đốt trúc, 2 khoá.Thiết kế này đảm bảo tránh việc seal bị đứt ngẫu nhiên. Khu vực in ấn rộng, có thể in theo yêu cầu khách hàng.