Domino SP

Dòng seal có thiết kế dây niêm bằng thép, đầu nhựa. Cửa sổ kiểm tra trong suốt giúp cho người sử dụng kiểm tra sau khi niêm, cũng như kiểm tra niêm phong có còn nguyên vẹn hay không.
Thiết kề này phù hợp cho ngành vận tải, container rỗng, kho bãi,..