Coat 'N' Sprinkle Antislip Coating

Sản phẩm dùng để cung cấp lớp phủ chống trơn trượt trên khu vực đi lại, sản phẩm phù hợp với bề mặt bê tông, kim loại, epoxy, gỗ, nhựa đường