Tank Equipment

API Separator Covers

The HMT VAPORVAULT™ Floating Oil-Water Separator Cover and Seal System là dạng compesite tiên tiến, nổi và tiếp xúc hoàn toàn bề mặt chất lỏng

VAPORVAULT™ cover được làm kín với hệ thống HMT Seal thiết kế đặc biệt sử dụng được với các loại tường nhám chia tách sản phẩm thải

Việc bảo trì dể dàng, HMT VAPORVAULT™ Floating Oil-Water Separator Cover & Seal System nổi và tiếp xúc ngay trên bề mặt sản phẩm và với công nghệ Seal của HMT đã hoàn toàn đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn về môi trường.
The HMT VAPORVAULT™ Floating Oil-Water Separator Cover and Seal System là dạng compesite tiên tiến, nổi và tiếp xúc hoàn toàn bề mặt chất lỏng